„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat.“

Albert Einstein

Kurzy a přednášky

Nabízíme kurzy, ve kterých můžete začlenit získané informace ihned do života. Svůj rozvoj můžete pozvednout ve třech základních oblastech: padělky, polygrafie a papír. Kurzy a způsoby jejich podání můžete libovolně ovlivnit vlastními tématy a dotazy. Proto jsou všechny kurzy relevantní a aktuální.

Nabízené kurzy a přednášky

A1) Ověření a prevence ante-datovaných písemností

A2) Ochrana proti padělání a pozměňování dokladů, dokumentů a smluv

A3) Rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí

B1) Polygrafie a tisk (obecný)

B2) Polygrafie - tiskové a obalové techniky

C1) Výroba papíru (obecný)

C2) Výroba papíru - skladování a zpracování papíru a lepenek

A1) Ověření a prevence ante-datovaných písemností

A2) Ochrana proti padělání a pozměňování dokladů, dokumentů a smluv

A3) Rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí

B1) Polygrafie a tisk (obecný)

B2) Polygrafie - tiskové a obalové techniky

C1) Výroba papíru (obecný)

C2) Výroba papíru - skladování a zpracování papíru a lepenek

Místa konání

Nabízíme konání kurzů přímo v prostorách vaší instituce.

Flexibilní plánovaní

Základní varianta všech kurzů trvá tři hodiny. V jednom dni proto můžete kombinovat dva různé kurzy nebo zopakovat stejný kurz pro větší počet zájemců. Kurzy je možné uskutečnit i ve večerních hodinách nebo o víkendech.

Individuálně i ve skupinách