„Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého.“

Albert Einstein

Znalecká činnost

Znalec musí přesně dodržovat právní předpisy, znaleckou činnost konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, plně využívat všech svých znalostí a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.

Znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti.

Znalci jsou oprávněni vykonávat znaleckou činnost i mimo obvod krajského soudu, v jehož seznamu jsou zapsáni.

Znalec je povinen vykonávat svou činnost osobně.

Specializace

Kriminalistika

technické zkoumání dokladů, dokumentů, ceninových produktů, bankovek, polygrafických produktů, ověřování jejich pravosti a kvality, odhalování padělků

Tiskařství

polygrafie, tisk a knihařské zpracování, aplikace ochranných prvků proti padělání, technické zkoumání materiálů, posuzování pravosti a kvality

Výroba papíru

technologie výroby a skladování, technické zkoumání a ověřování kvality papírů a kartonů, včetně ceninových, technických, speciálních a uměleckých papírů a kartonů

Zpracování papíru

zušlechťování a úpravy, ověřování kvality upravených papírů, kartonů a výrobků z nich, včetně ceninových, technických, speciálních a uměleckých papírů a kartonů, speciální nátěry papírů, výroba ceninových samolepek

Služby

 • check
  Znalecké posudky
 • check
  Revizní posudky
 • check
  Odborná vyjádření
 • check
  Reklamační stanoviska
 • check
  Pojišťovací protokoly