„Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle.“

Albert Einstein

Konzultace

Konzultace je jednou ze základních součástí naší práce. Je důležitá pro individuální přístup a spolupráci s klientem. Cílem konzultace je stanovit reálné možnosti a navrhnout další postup ve věci tak, aby měl pro klienta přidanou hodnotu.

Dokumenty a bankovky

 • check
  Oveření pravosti
 • check
  Verifikace pozměnění
 • check
  Stanovení postupu technického vyhotovení
 • check
  Ověření originality otisků razítek
 • check
  Určení relativního stáří
 • check
  Identifikace a ztotožnění
 • check
  Prevence proti padělání
 • check
  Zátěžové testování

Podpisy a texty

 • check
  Ochrana a prevence
 • check
  Zvýšení rezistence podpisu
 • check
  Ověření originality (nikoliv autorství)
 • check
  Komparace textů, podpisů a otisků
 • check
  Určení relativního stáří

Platební karty

 • check
  Bezpečené používání platebních karet
 • check
  Ochrana proti skimmingu (kopírování a zneužití údajů)

Výroba papíru a tisk

 • check
  Technologie
 • check
  Ověření kvality
 • check
  Stanovení příčin reklamací
 • check
  Implementace ochranných prvků
 • check
  Skladování a logistika

Soudní jednání a spory

 • check
  Vyhotovení otázek
 • check
  Interpretace závěrů posudků třetích stran
 • check
  Oponentura posudků třetích stran
 • check
  Příprava na jednání

Dokumenty a bankovky

 • check
  Oveření pravosti
 • check
  Verifikace pozměnění
 • check
  Stanovení postupu technického vyhotovení
 • check
  Ověření originality otisků razítek
 • check
  Určení relativního stáří
 • check
  Identifikace a ztotožnění
 • check
  Prevence proti padělání
 • check
  Zátěžové testování

Podpisy a texty

 • check
  Ochrana a prevence
 • check
  Zvýšení rezistence podpisu
 • check
  Ověření originality (nikoliv autorství)
 • check
  Komparace textů, podpisů a otisků
 • check
  Určení relativního stáří

Platební karty

 • check
  Bezpečené používání platebních karet
 • check
  Ochrana proti skimmingu (kopírování a zneužití údajů)

Výroba papíru a tisk

 • check
  Technologie
 • check
  Ověření kvality
 • check
  Stanovení příčin reklamací
 • check
  Implementace ochranných prvků
 • check
  Skladování a logistika

Soudní jednání a spory

 • check
  Vyhotovení otázek
 • check
  Interpretace závěrů posudků třetích stran
 • check
  Oponentura posudků třetích stran
 • check
  Příprava na jednání