„Nikde neleží pravda na povrchu.“

Albert Einstein

Znalecká činnost

Znalec musí přesně dodržovat právní předpisy, znaleckou činnost konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, ...

Konzultace

Konzultace je jednou ze základních součástí naší práce. Je důležitá pro individuální přístup a spolupráci s klientem ...

Kurzy a přednášky

Nabízíme kurzy, ve kterých můžete začlenit získané informace ihned do života. Svůj rozvoj můžete ...

Znalecká činnost

Kurzy a přednášky

Prevence i řešení

Pro situace v životě které nastaly, nebo nastat nemají. Ale také když se chcete dozvědět něco nového, nebo se jen na něco zeptat. Vždy Vám rádi pomůžeme najít správnou cestu k Vašemu cíli. Pracujeme s fakty. Již déle než 15 let.

Máte podezření na padělání, pozměňování nebo antedatování?

Inovujete technologii a výrobní procesy? 

Hledáte oponenturu posudků třetích stran?

Podepisujete se správně, aby Váš podpis nikdo nezneužil?

Používáte platební kartu bezpečným způsobem?

Pracujete s hotovostí a chcete se chránit před padělky?

Chcete lépe zabezpečit své dokumenty?

Jste účastník soudního řízení a potřebujete fakta pro svá tvrzení?

Víte, že tiskárny opatřují dokumenty oku neviditelnými kódy?

Pracujete na svém rozvoji?

Řešíte reklamaci?

Potřebujete více informací?

Máte podezření na padělání, pozměňování nebo antedatování?

Inovujete technologii a výrobní procesy? 

Hledáte oponenturu posudků třetích stran?

Chcete lépe zabezpečit své dokumenty?

Podepisujete se správně, aby Váš podpis nikdo nezneužil?

Používáte platební kartu bezpečným způsobem?

Jste účastník soudního řízení a potřebujete fakta pro svá tvrzení?

Pracujete s hotovostí a chcete se chránit před padělky?

Víte, že tiskárny opatřují dokumenty oku neviditelnými kódy použitého zařízení?

Pracujete na svém rozvoji?

Řešíte reklamaci?

Potřebujete více informací?

Máte podezření na padělání, pozměňování nebo antedatování?

Inovujete technologii a výrobní procesy? 

Hledáte oponenturu posudků třetích stran?

Chcete lépe zabezpečit své dokumenty?

Jste účastník soudního řízení a potřebujete fakta pro svá tvrzení?

Podepisujete se správně, aby Váš podpis nikdo nezneužil?

Používáte platební kartu bezpečným způsobem?

Pracujete s hotovostí a chcete se chránit před padělky?

Víte, že tiskárny opatřují dokumenty oku neviditelnými kódy použitého zařízení?

Pracujete na svém rozvoji?

Řešíte reklamaci?

Potřebujete více informací?