Konzultace & Služby

Konzultace je jednou ze základních součástí naší práce. Cílem konzultace je stanovit reálné možnosti a navrhnout správný postup, který bude mít pro zadavatele přidanou hodnotu.


číst více >

Listiny & Dokumenty

 • zkoumání pravosti
 • zkoumání pravdivosti (datace)
 • zkoumání manipulace nebo pozměnění
 • zkoumání relativního stáří
 • verifikace originality otisků razítek
 • komparace
 • zásady bezpečného vyhotovení
 • zátěžové testování
 • kopie, opisy, scany a jiné reprodukce

Podpisy & Ručně psané texty

 • zkoumání technické pravosti
 • zkoumání pravdivosti (datace)
 • zkoumání manipulace nebo pozměnění
 • zkoumání relativního stáří
 • verifikace originality (nikoliv autorství)
 • komparace
 • zásady bezpečného signování
 • signatury versus parafy
 • kopie, opisy, scany a jiné reprodukce

Soudní / správní řízení

 • určení možností technického zkoumání
 • interpretace odborných stanovisek
 • oponentura odborných stanovisek
 • příprava na jednání
 • vhodný postup při podezření na padělek
 • návrhy otázek
 • návrhy na doplnění dokazování
 • relevantní legislativa, komentáře a judikáty
 • odborné výstupy

Papír & Polygrafie (tisk)

 • výrobní technologie
 • ověření kvality produkce
 • stanovení příčin reklamací
 • skladování a logistika
 • zásady technické smluvní dokumentace v dodavatelsko-odběratelských vztazích

Bankovky & Mince

 • ověření pravost bankovek (CZK, EUR, USD)
 • ověření pravost mincí (CZK, EUR, USD)
 • poškozená vs opotřebovaná platidla
 • padělaná vs pozměněná platidla
 • práva a povinnosti přijímání platidel
 • zákonný postup při podezření na padělek

Platební karty

 • ochrana před zneužitím platebních karet bez jejich ztráty nebo zcizení (skimming)